Uitnodiging jaarvergadering 28 oktober 2015 Silvolds Belang

lowerimg1

                                                                           UITNODIGING

 

Voor de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering van de vereniging “Silvolds Belang”, te houden op:
Woensdag 28 oktober om 20.00 uur, Grandcafé de Buurman, Markt 1 te Silvolde

AGENDA
Opening door voorzitter Egbert Hermsen
Notulen van de Algemene Ledenvergadering van donderdag 12 november 2014
Jaarverslag 2014/ 2015 door bestuurslid Paula Tuenter
4.      Financieel verslag 2014 /2015 en begroting 2015/ 2016 door penningmeester Toos Sprenkelder

Verslag en benoeming nieuwe kascommissie: Dhr. ten Have en Dhr. R. Wolters.
(Dhr. Weijers is onlangs overleden, Dhr. ten Have is nogmaals gevraagd voor dit jaar.)

Bestuursverkiezing:
Aftredend en herkiesbaar Marco Kraan
7.    Mededelingen door het bestuur
8.    Rondvraag en sluiting vergadering

 

Na de pauze: 

1.Een bijzondere Silvoldenaar!
Bevordering en instandhouding van de leefbaarheid in ons dorp gaat gepaard met betrokkenheid en grote inzet van vrijwilligers. Op deze avond spreken wij hierover hulde uit en zetten we iemand in het zonnetje.

2.Welzijnsbeleid Gemeente Oude IJsselstreek toegespitst op jongeren van 12 tot 18 jaar.
Mevrouw Hannie Burcksen, Programma Manager Zorg en Welzijn van de Gemeente Oude IJsselstreek zal u nader informeren rondom het gemeentelijke beleid.
Wij hopen dat veel ouders, maar ook in bijzonder afgevaardigden van Silvoldse Verenigingen voor de bespreking van dit onderwerp aanwezig zullen zijn. In vele dorpen en steden raakt de jongere van 12 tot 18 jaar tussen wal en schip. Waar is hun ontmoetingsplek?
3. Voortgang Centrumplan Silvolde.
Op zaterdag 5 september is officieel het startsein gegeven door wethouder Kuster. Met de renovatie van de Marktstraat is reeds begonnen en intussen wordt uitwerking gegeven aan de planning van de daarop volgende fasen ( het centrumplan is in 7 fasen onderverdeeld). Namens het bouwteam ‘Silvolde aan de Slag ‘ zal Bram Nieuwenhuis u informeren over de uitwerking van het plan nabij de kerken. Miel Winkelhorst zal namens Ondernemend Silvolde uitleg geven over de verschillende acties welke in samenwerking met de plaatselijke verenigingen zullen worden gehouden. Ten slotte zal de heer Albert Gorelikow, directielid firma Hoornstra, deze algehele informatie complementeren.
Graag tot ziens.

Ook niet leden zijn van harte welkom


Dit bericht is geplaatst in Algemeen info, Algemeen nieuws, nieuws, Silvolds Belang Nieuws. Bookmark de permalink.


Aktiviteiten in Silvolde

RADBOUD VERKLAART DE LIEFDE TIJDENS CONCERT

Op zondag 24 maart zal harmonie St. Radboud uit Silvolde een echt liefdesconcert geven, getiteld ‘Radboud in ...

Lees meer...

Zondagmiddagconcert met ‘A Sign of Friendship

Op zondag 24 maart a.s. komt ‘A Sign of Friendship’ naar Silvolde voor het laatste zondagmiddagconcert van ...

Lees meer...

Nieuwsbrief 22

Beste Silvoldenaren. Wederom is er 1 jaar voorbijgevlogen, waarbij het bestuur van Belangenvereniging Silvolds Belang zich heeft beziggehouden ...

Lees meer...

Heel Silvolde in een buurt WhatsApp

Verschillende gemeenten en dorpen in onze omgeving zijn al begonnen met een buurt-WhatsApp en niet zonder resultaten. Ook ...

Lees meer...

Silvolde op Twitter

Steun Leefbaarheid

steun-leefbaarheid-Silvolde-Steun-Silvolds-Belang-SilvoldeonlineHoe meer mensen lid worden van onze vereniging Silvolds Belang, met des te meer kracht kunnen wij opkomen voor de leefbaarheid van Silvolde. Werf dan ook dorpsgenoten om lid te worden van onze vereniging voor slechts € 5 euro per jaar! Overmaken kan bij de Rabobank op bankrekeningnummer NL77 RABO 0359 1628 00 t.n.v. Silvolds Belang.

Gratis pagina op Silvoldeonline.nl

Voor Silvoldse verenigingen, bedrijven en organisaties:
Formulier verenigingen
Formulier bedrijven/organisaties

Meewerken

Meewerken aan Silvoldeonline.nl?
Hier kun je lezen hoe je dat kunt doen.

Al geregistreerd. Log hier in. Meer informatie: klik hier>>

Silvolds weer

Aanmelden voor BuurtWhatsApp buurtapp
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com