Stichting “De Schuylhut”

Stichting De Schuylhut

beeld-1

 

 

 

 

 

 

Uw donatie, uw gift is van harte welkom!
Rabobank nummer: NL48RABO0115333355
t.n.v. Stichting De Schuylhut.

1. Stichting de Schuylhut.
Fiscaal nummer: 8166.74.693

2. Contact:
Secretariaat Berkenlaan 14,
7064 HP Silvolde.
Bezoekadres:
Laan van Schuylenburch 10
7064 AL Silvolde.

3. Doelstelling.
De stichting heeft ten doel een dierenpark te realiseren en in stand te houden, ten algemene nutte, op een terrein gelegen nabij het zorgcentrum “De Schuylenburgh “te Silvolde, gemeente Wisch
(m.i.v. 01-01-2007 gemeente Oude IJsselstreek )
Voorts heeft de stichting ten doel hetgeen verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord.

4.Beleidsplan.
De stichting stelt zich dagelijks verantwoordelijk voor de openstelling en instandhouding van een Kinderboerderij aan de Laan van Schuylenburch 10, 7064 AL Silvolde.
Vrijwillige medewerkers stellen zich beschikbaar voor de verzorging van de dieren en het onderhoud van de speeltuin en het dierenparkje. Het team van vrijwilligers bestaat, inclusief het aantal bestuursleden, uit 10 personen en volgens een rooster zorgt men voor de openstelling en de sluiting van de kinderboerderij.

5.Bestuurssamenstelling.
Voorzitter:J.J.Oostveen, Korenweg 12, 7064 BW Silvolde.
Secretaris: E.H.J.Hermsen, Berkenlaan 14, 7064 HP Silvolde.
Penningmeester: W.Th.H. van Niersen, Industrieweg 76, 7061 AT Terborg.
Coördinator Dierenpark : H.A. van Hagen, Bontebrug 92, 7064 LM Silvolde.

5.Beloningsbeleid.
Zowel de leden van het bestuur als de vrijwillige medewerkers ontvangen geen beloningen voor prestaties welke men levert ten behoeve van de instandhouding en exploitatie van de Kinderboerderij ‘De Schuylhut’.
Jaarlijks vinden er twee informatiebijeenkomsten plaats voor de vrijwilligers. Gelegenheid voor een kopje koffie, een drankje maar ook voor wederzijdse informatie. Ten tijde van het eindejaar ontvangt de vrijwillig medewerker een bescheiden attentie ( max. 25 euro) .

6. Actueelverslag.
Stichting De Schuylhut
Jaarverslag 2016.
Voor het werkjaar 2016-2017 heeft het bestuur de hiernavolgende samenstelling.

Voorzitter:J.J.Oostveen, Korenweg 12, 7064 BW Silvolde.
Sekretaris: E.H.J.Hermsen, Berkenlaan 14, 7064 HP Silvolde.
Penningmeester: W.Th.H. van Niersen, Industrieweg 76, 7061 AT Terborg.
Coördinator Dierenpark : H.A. van Hagen, Bontebrug 92, 7064 LM Silvolde.

Vrijwillige medewerkers.
Er is een team van 6 vrijwillige medewerkers beschikbaar voor de dagelijkse onderhoudswerkzaamheden van het dierparkje. De werktaken bestaan uit het voederen en verzorgen van de dieren. Het schoonhouden van de dierenweiden. Het onderhoud van de speeltoestellen.
Aan het einde van de dag wordt het parkje afgesloten en iedere dag wordt het parkje tegen 8.30 uur geopend.

Acitiviteiten.
De dierentuin en speelpark is afgestemd op het kind van 0 tot 7 jaar, maar ook volwassenen beleven hiermee recreatie. Het parkje is dagelijks vrij toegankelijk en de openstelling is vanaf 8.30 uur tot 19.00 uur.

beeld-2

 

 

 

 

 

 

Nederland Doet.
Ook in het werkjaar 2016 is gebruik gemaakt van de faciliteiten aangeboden door het Nationale Oranje Fonds. Op 21 maart is daarom door een team van vrijwilligers gewerkt aan een groot onderhoud voor de kinderboerderij. Speeltoestellen, het terrein maar ook het gebouw kregen een grote opknapbeurt. et bestuur bedankt het Oranje Fonds ook dit jaar voor de bijdrage van € 400,00. Hiermee zijn de onkosten van verfwaren etc. betaald.
Toezicht.
Er is geen permanent toezicht. Bezoekers kunnen middels een informatiebord informatie verkrijgen rondom het gebruik van de speeltoestellen alsmede de gewenste omgang met de dieren.
De stichting heeft een Wettelijke Aansprakelijkheidsverzekering afgesloten. Bezoekers worden echter op het eigen risico gewezen.

Exploitatie.
De stichting tracht jaarlijks met een gering budget te kunnen volstaan.
De vrijwillige medewerkers nemen zoveel mogelijk de onderhoudswerkzaamheden voor hun rekening. Daar waarvoor deze vrijwillige inzet niet mogelijk is worden derden/ bedrijven ingeschakeld.
Doordat de toegang gratis is zijn er geen inkomsten vanuit de bezoekersaantallen. De stichting probeert gelden te werven middels giften, subsidies en donaties.
De gemeente Oude IJsselstreek staat garant en stelt jaarlijks subsidie beschikbaar welk bedrag evenredig het exploitatietekort is.
Gedetailleerde gegevens treft u aan in het financieel-jaarverslag.

Publicatie.
Bij de ingang van het dierenparkje is een informatiebord geplaatst. Vermeldingen op dit bord betreffen de openingstijden, informatie over de stichting De Schuylhut, informatie over de aansprakelijkheid, richtlijnen voor de omgang met de dieren en het gebruik van de speeltoestellen.
Ook worden telefoonnummers vermeld in geval van een calamiteit.

Met regelmaat zullen inwoners van Terborg en Silvolde middels de weekbladen worden geïnformeerd over het dierenparkje.
Zie hiervoor ook de site Silvolde online.nl

Fondsenwerving.
De gemeente Oude IJsselstreek kent de stichting De Schuylhut een jaarlijkse subsidie toe met een maximum van € 2.500,00.
Naast de gemeentelijke subsidie worden fondsen aangeschreven voor donaties. De stichting Jantje Beton heeft bij de oprichting een bedrag van € 2.500,00 beschikbaar gesteld voor de aanschaf van speeltoestellen.
Verder zijn er vrijwillige bijdragen ontvangen.

Financiën.

zie bijlage:
staat-van-benl-2013
staat-van-benl-2014
staat-van-benl-2015

Aktiviteiten in Silvolde

RADBOUD VERKLAART DE LIEFDE TIJDENS CONCERT

Op zondag 24 maart zal harmonie St. Radboud uit Silvolde een echt liefdesconcert geven, getiteld ‘Radboud in ...

Lees meer...

Zondagmiddagconcert met ‘A Sign of Friendship

Op zondag 24 maart a.s. komt ‘A Sign of Friendship’ naar Silvolde voor het laatste zondagmiddagconcert van ...

Lees meer...

Nieuwsbrief 22

Beste Silvoldenaren. Wederom is er 1 jaar voorbijgevlogen, waarbij het bestuur van Belangenvereniging Silvolds Belang zich heeft beziggehouden ...

Lees meer...

Heel Silvolde in een buurt WhatsApp

Verschillende gemeenten en dorpen in onze omgeving zijn al begonnen met een buurt-WhatsApp en niet zonder resultaten. Ook ...

Lees meer...

Silvolde op Twitter

Steun Leefbaarheid

steun-leefbaarheid-Silvolde-Steun-Silvolds-Belang-SilvoldeonlineHoe meer mensen lid worden van onze vereniging Silvolds Belang, met des te meer kracht kunnen wij opkomen voor de leefbaarheid van Silvolde. Werf dan ook dorpsgenoten om lid te worden van onze vereniging voor slechts € 5 euro per jaar! Overmaken kan bij de Rabobank op bankrekeningnummer NL77 RABO 0359 1628 00 t.n.v. Silvolds Belang.

Gratis pagina op Silvoldeonline.nl

Voor Silvoldse verenigingen, bedrijven en organisaties:
Formulier verenigingen
Formulier bedrijven/organisaties

Meewerken

Meewerken aan Silvoldeonline.nl?
Hier kun je lezen hoe je dat kunt doen.

Al geregistreerd. Log hier in. Meer informatie: klik hier>>

Silvolds weer

Aanmelden voor BuurtWhatsApp buurtapp
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com