Stichting Achterhoek voor 380 kV ondergronds nieuwsbrief

lowerimg1

Nieuwsbrief Juni 2015

Beroep bij de Raad van State.
Namens 17 gedupeerden en onze Stichting heeft mr. Lam een beroepschrift bij de Raad van State tegen de geplande bovengrondse 380 kV hoogspanningsverbinding Doetinchem-Wesel ingediend. Het is een zeer uitgebreid en professioneel stuk geworden. De tekst van het beroepschrift is te vinden op onze website (www.achterhoekvoor380kvondergronds.nl).
De belangrijkste punten van het verweer zijn:

1. Er is onvoldoende rekening gehouden met het woon- en leefklimaat van de bewoners die door de nieuwe verbinding benadeeld worden.
2. Er is geen maatschappelijk draagvlak voor een bovengrondse verbinding.
3. Er had één Milieueffectrapport (MER) opgesteld dienen te worden voor het gehele project, en niet een afzonderlijk MER voor het Nederlandse en een voor het Duitse deel.
4. Nut en noodzaak van de nieuwe verbinding zijn niet voldoende aangetoond. De nieuwe verbinding dient vooral handelsbelangen en staat het bevorderen van duurzame energie in de weg.
5. Twee redelijke alternatieven zijn ten onrechte niet in het MER onderzocht, met name
a. het verzwaren van de drie bestaande verbindingen tussen Nederland en Duitsland en
b. de aanleg van een ondergrondse gelijkstroomverbinding voor het gehele project.
Hierbij worden wij ondersteund door een rapport van prof. Van Hertem van de Universiteit van Leuven.
6. Het is onduidelijk waarom de mogelijkheid van een ondergrondse wisselstroomverbinding nog steeds uitgesloten wordt, terwijl de eerste resultaten van het onderzoek van het proefproject van 20 km bij Delft positief uitvallen.
7. De exacte locaties van de masten zijn niet aangegeven.
8. De noodzakelijk ontheffingen voor flora en fauna zijn niet volledig.
Het is nog niet duidelijk wanneer de mondelinge behandeling bij de Raad van State zal plaats vinden. Wij vermoeden dat dit in het najaar zal zijn. Daarna zal het nog enige tijd duren voordat de Raad van State een definitieve uitspraak zal doen.
Wel is duidelijk dat er niet met de werkzaamheden van de hoogspanningsverbinding begonnen mag worden voordat de Raad van State een definitieve uitspraak zal hebben gedaan.
Klacht bij de Milieuafdeling van de Europese Commissie.
Wij hebben bericht gekregen dat de klacht, die wij samen met onze Duitse actiegroep in Isselburg hebben ingediend, op dit ogenblik onderzocht wordt. Er is nog geen duidelijkheid, wanneer dit onderzoek zal zijn afgerond. Wij hebben wel aangegeven, dat wij akkoord gaan met openbare behandeling. Indien de Milieuafdeling tot de conclusie komt dat onze klacht gegrond is, en de Nederlandse en Duitse overheid niet met hun oordeel instemmen, zullen zij de zaak bij het hof van Luxemburg aanhangig maken.
Wie vecht, kan verliezen;
wie niet vecht heeft al verloren!


Dit bericht is geplaatst in Algemeen info, Algemeen nieuws, Gemeente, Gemeente nieuws, nieuws, Organisaties. Bookmark de permalink.


Aktiviteiten in Silvolde

RADBOUD VERKLAART DE LIEFDE TIJDENS CONCERT

Op zondag 24 maart zal harmonie St. Radboud uit Silvolde een echt liefdesconcert geven, getiteld ‘Radboud in ...

Lees meer...

Zondagmiddagconcert met ‘A Sign of Friendship

Op zondag 24 maart a.s. komt ‘A Sign of Friendship’ naar Silvolde voor het laatste zondagmiddagconcert van ...

Lees meer...

Nieuwsbrief 22

Beste Silvoldenaren. Wederom is er 1 jaar voorbijgevlogen, waarbij het bestuur van Belangenvereniging Silvolds Belang zich heeft beziggehouden ...

Lees meer...

Heel Silvolde in een buurt WhatsApp

Verschillende gemeenten en dorpen in onze omgeving zijn al begonnen met een buurt-WhatsApp en niet zonder resultaten. Ook ...

Lees meer...

Silvolde op Twitter

Steun Leefbaarheid

steun-leefbaarheid-Silvolde-Steun-Silvolds-Belang-SilvoldeonlineHoe meer mensen lid worden van onze vereniging Silvolds Belang, met des te meer kracht kunnen wij opkomen voor de leefbaarheid van Silvolde. Werf dan ook dorpsgenoten om lid te worden van onze vereniging voor slechts € 5 euro per jaar! Overmaken kan bij de Rabobank op bankrekeningnummer NL77 RABO 0359 1628 00 t.n.v. Silvolds Belang.

Gratis pagina op Silvoldeonline.nl

Voor Silvoldse verenigingen, bedrijven en organisaties:
Formulier verenigingen
Formulier bedrijven/organisaties

Meewerken

Meewerken aan Silvoldeonline.nl?
Hier kun je lezen hoe je dat kunt doen.

Al geregistreerd. Log hier in. Meer informatie: klik hier>>

Silvolds weer

Aanmelden voor BuurtWhatsApp buurtapp
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com