Stichting Achterhoek voor 380 kV ondergronds Nieuwsbrief Oktober 2015

lowerimg1

Voorlopige voorziening ingetrokken.
Onze advocaat, mr. Lam, heeft de Raad van State verzocht om een voorlopige voorziening. Dit houdt in, dat de Raad van State besluit, dat Tennet niet met de werkzaamheden mag beginnen, voordat de Raad van State een uitspraak zal hebben gedaan. Tennet heeft hierop gereageerd dat zij dit niet van plan zijn. Hierop heeft onze advocaat het verzoek om een voorlopige voorziening ingetrokken. Wanneer zou blijken dat Tennet zich niet aan deze afspraak houdt, dan zal onze advocaat opnieuw een verzoek tot opschorting van de werkzaamheden doen.

Stichting Advisering Bestuursrechtspraak.
Onze advocaat heeft in het beroepsschrift aan de Raad van State verzocht om de Stichting Advisering Bestuursrechtspraak (StAB) in te schakelen. Doel hiervan is om een onafhankelijk advies uit te brengen over onze bezwaren tegen de bovengrondse aanleg van de 380 kV hoogspanningsverbinding Doetinchem-Wesel (DW380). De Raad van State heeft dit verzoek ingewilligd. De StAB is een onafhankelijk adviesorgaan. Voor verder informatie over de StAB zie de website www.stab.nl.

Op 28 augustus j.l. hebben wij samen met onze advocaat een uitvoerig gesprek gehad met twee leden van de StAB. Ook de andere personen, die een beroepsschrift hebben ingediend, zijn door de StAB geïnterviewd. Op 18 september heeft de StAB het rapport over hun bevindingen bij de Raad van State ingediend. In het rapport worden algemene en individuele bezwaren tegen het huidige plan van de DW380 behandeld. Bij de algemene bezwaren wordt onder meer ondergrondse aanleg besproken.

In tegenstelling tot het standpunt van de minister komt het rapport tot de conclusie dat een en ander er voor pleit dat ondergronds aanleg, zowel in gelijkstroom als in wisselstroom, als een redelijk alternatief kan worden aangemerkt. Deze zouden daarom in het Milieueffectrapport beoordeeld moeten worden, zoals wij van begin af aan bepleit hebben. De vraag blijft echter of de Raad van State tot dezelfde conclusie zal komen. Zij kunnen het advies van de StAB naast zich neerleggen.

De samenvatting van de algemene bezwaren van het StAB-rapport kunt u hier downloaden. Wanneer u het gehele rapport zou willen ontvangen, kunt u dit aanvragen op ons emailadres (380kv@breedenbroek-voorst.nl). Vanwege de grootte van het bestand zal dit u dan via “we transfer” toegestuurd worden.

Rechtszitting bij de Raad van State.
De openbare rechtszitting over alle bezwaren tegen de DW380 is vastgesteld op maandag 7 december en dinsdag 8 december van dit jaar. De zitting zal plaats vinden in het gebouw van de Raad van State te Den Haag en begint beide dagen om 10.00 uur. Vanwege het grote aantal en de omvang van alle bezwaren zal de behandeling twee dagen in beslag nemen. Uiterlijk twee weken voor de eerste zittingsdag zal een tijdschema van de behandeling bekend gemaakt worden. Iedereen, die beroep aangetekend heeft, kan de zittingen bijwonen. Onze advocaat en wij zullen in ieder geval hierbij aanwezig zijn en onze standpunten toelichten. Binnen zes weken na de zitting zal de Raad van State een uitspraak doen en de bezwaren gegrond of ongegrond verklaren. Indien de bezwaren ongegrond verklaard worden, is geen verdere rechtsgang tegen het huidige plan van de DW380 meer mogelijk.

Wie vecht, kan verliezen;
wie niet vecht heeft al verloren!


Dit bericht is geplaatst in Algemeen info, Algemeen nieuws, Gemeente, Gemeente nieuws, nieuws. Bookmark de permalink.


Aktiviteiten in Silvolde

RADBOUD VERKLAART DE LIEFDE TIJDENS CONCERT

Op zondag 24 maart zal harmonie St. Radboud uit Silvolde een echt liefdesconcert geven, getiteld ‘Radboud in ...

Lees meer...

Zondagmiddagconcert met ‘A Sign of Friendship

Op zondag 24 maart a.s. komt ‘A Sign of Friendship’ naar Silvolde voor het laatste zondagmiddagconcert van ...

Lees meer...

Nieuwsbrief 22

Beste Silvoldenaren. Wederom is er 1 jaar voorbijgevlogen, waarbij het bestuur van Belangenvereniging Silvolds Belang zich heeft beziggehouden ...

Lees meer...

Heel Silvolde in een buurt WhatsApp

Verschillende gemeenten en dorpen in onze omgeving zijn al begonnen met een buurt-WhatsApp en niet zonder resultaten. Ook ...

Lees meer...

Silvolde op Twitter

Steun Leefbaarheid

steun-leefbaarheid-Silvolde-Steun-Silvolds-Belang-SilvoldeonlineHoe meer mensen lid worden van onze vereniging Silvolds Belang, met des te meer kracht kunnen wij opkomen voor de leefbaarheid van Silvolde. Werf dan ook dorpsgenoten om lid te worden van onze vereniging voor slechts € 5 euro per jaar! Overmaken kan bij de Rabobank op bankrekeningnummer NL77 RABO 0359 1628 00 t.n.v. Silvolds Belang.

Gratis pagina op Silvoldeonline.nl

Voor Silvoldse verenigingen, bedrijven en organisaties:
Formulier verenigingen
Formulier bedrijven/organisaties

Meewerken

Meewerken aan Silvoldeonline.nl?
Hier kun je lezen hoe je dat kunt doen.

Al geregistreerd. Log hier in. Meer informatie: klik hier>>

Silvolds weer

Aanmelden voor BuurtWhatsApp buurtapp
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com