Silvolds Belang nodigt u uit!

lowerimg1

Op woensdag 12 november wordt de Algemene Ledenvergadering gehouden in Grandcafé De Buurman. Naast de gebruikelijke onderwerpen voor deze jaarvergadering komen op deze avond drie boeiende thema’s aan de orde.
Namens de gemeente Oude IJsselstreek zullen de heren Bas Tempels en Wim Ketelaar u informeren over het Onderhoudsbeleid van het  dorp. De leefbaarheid van ons dorp Silvolde gaat ons allemaal aan. Welke taken heeft de gemeente en wat kunnen de inwoners zelf doen?

Op ons seminar ‘Silvolde naar de toekomst’ op 27 oktober jl.  konden wij luisteren naar korte inleidingen die werden gegeven door Marcel Ruessink (Rabobank), Hans Metzemaekers (Azora), Harry Kuypers (Wonion), Josef Geurtsen (Almende) en Jan Paul Kiefman (VNO NCW). Daarna gaf futuroloog en econoom Peter van der Wel een boeiende uiteenzetting over zijn toekomstvisie.

Tijdens de komende  Algemene Ledenvergadering zal Silvoldenaar Peter van der Kemp zijn visie uiteenzetten over het dorp Silvolde en aanpalende kernen. Dit belooft een boeiend betoog te worden.
Verder zal de heer Mark Kaak, voorzitter van de Stuurgroep van het Centrumplan,  u op de hoogte stellen van de ontwikkelingen hieromtrent.
Intussen heeft u ook kunnen vernemen dat de Provincie Gelderland in het kader van de verordening Leefbaarheidsvoorzieningen Kernen ten behoeve van ons centrumplan
€ 75.000,00  beschikbaar stelt. Naast deze provinciale toekenning van gelden heeft de Gemeenteraad ingestemd met de Programmabegroting 2015- 2018. Hierin zijn  de benodigde bedragen opgenomen voor de realisatie van het Centrumplan Silvolde.

Kortom;   ‘Silvolde aan de slag! ‘.

Wij hopen u op 12 november te mogen begroeten. De vergadering begint om 20.00 uur en behalve de leden van Silvolds Belang zijn andere belangstellenden ook van harte welkom.
Tevens als bijlage informatiebijeenkomst op 11 november a.s.van 20.00 tot 21.30 uur in de Roode Leeuw te Terborg.
Met vriendelijke groeten
namens Silvolds Belang
Toos Sprenkelder, secretaris.

Voor de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering van de vereniging “Silvolds Belang”, te houden op:

Woensdag 12 november 2014 om 20.00 uur, Grandcafé de Buurman, Markt 1 te Silvolde

AGENDA

  1. Opening door voorzitter Egbert Hermsen
  2. Notulen van de Algemene Ledenvergadering van donderdag 29 oktober 2013
  3. Jaarverslag 2013/ 2014 van de secretaris
  1. Financieel verslag 2013/ 2014 en begroting 2014/ 2015 door de penningmeester
  1. Verslag en benoeming nieuwe kascommissie: Dhr. ten Have en Dhr. Weijers
  2. Bestuursverkiezing:

Aftredend en herkiesbaar.  Toos Sprenkelder en John Karssen.

Aftredend en niet herkiesbaar. K. Metselaar, Gre van der Lee en Frans Hoegen.

Nieuwe bestuursleden: Mark Kaak, Terborgseweg 76,

Jeroen Helming, Pr. Bernhardstraat 31,

Peter van de Kemp, Dr. Dreesstraat 5

Het bestuur stelt voor om deze bestuursleden te benoemen.

  1. Mededelingen door het bestuur
  2. Rondvraag en sluiting vergadering

 

Na de pauze:

Leefbaarheid van ons dorp Silvolde gaat ons allemaal aan!

Goede voorzieningen zijn belangrijk voor de leefbaarheid, net zoals schone straten en goed verzorgd openbaar groen, zonder overal zwerfvuil.

De gemeente heeft hier haar taak, maar ook de inwoners kunnen hierbij helpen.

De heren Bas Tempels en Wim Ketelaar, medewerkers van de gemeente Oude IJsselstreek, geven hierover een korte uiteenzetting.

Toekomstvisie Silvolde

In vervolg op het seminar op 27 oktober dat Silvolds Belang organiseerde, zal ons nieuwe bestuurslid de heer Peter van der Kemp een presentatie verzorgen over zijn toekomstvisie op ons dorp.
Met deze verrassende visie legt Peter een verbinding tussen de verschillende kernen in de gemeente Oude IJsselstreek.

Ook niet- leden zijn van harte welkom, de koffie staat klaar om 19.30 uur.

Verslag van de Algemene Ledenvergadering van Silvolds Belang op 29 oktober 2013 in Grand Café De Buurman

Aanwezig: Egbert Hermsen (voorzitter), Gré van der Lee, John Karssen, Paula Tuenter, Frans Hoegen, Toos Sprenkelder (secretaris/penningmeester), Marco Kraan en Koos Metselaar (notulist)

ad 1) Opening door voorzitter Egbert Hermsen De voorzitter roemt de hoge opkomst voor deze jaarvergadering en hij heet de bestuursleden van Terborg Belang welkom alsmede de afgevaardigden van de politieke partijen. Ook verwelkomt  hij Bas Kippers, gemeenteambtenaar, het ere-lid Wim Veenhuizen, de delegatie van Ondernemend Silvolde en de vertegenwoordigers/organisatoren van de Tuinbeurs.

De voorzitter herdenkt drie mensen die ons zijn ontvallen: Jan Kraan (bestuurslid van Silvolds Belang), Jan Jaartsveld (mede-oprichter van Silvolds Belang en jarenlang bestuurslid) en Hans Goudzwaard (,,mister Achterhoek”).

De voorzitter blikt vooruit met zijn zoektocht naar jonge, enthousiaste mensen voor Silvolds Belang. ,,Een belangenvereniging als de onze wordt steeds belangrijker door de terugtredende overheid.” De mensen moeten zelf met initiatieven komen om de leefbaarheid te bevorderen. ,,We moeten met elkaar voor ons dorp gaan zorgen.” De voorzitter doet een beroep op jongeren om het bestuur te versterken.

De gemeenteambtenaar Piet Kleingeld wordt de zogenoemde gebiedsmakelaar, de verbindingsman tussen de bevolking en het gemeentebestuur.

ad 2) Notulen van de Algemene Ledenvergadering van donderdag  31 oktober 2012  Er zijn geen op- of aanmerkingen over deze notulen, die vervolgens worden geaccordeerd.

ad 3) Jaarverslag 2012/2013 van de secretaris Paula Tuenter brengt met verve het Jaarverslag 2012/2013 over het voetlicht. Er zijn geeen vragen over. Het verslag wordt beloond met applaus vanuit de zaal en de voorzitter dankt Paula voor haar  inzet.

ad 4) Financieel verslag 2012/2013 en begroting 2013/2014 door de penningmeester Toos Sprenkelder licht de diverse bedragen toe, waaronder een bedrag van 775 euro voor een beamer en projectiescherm, die ook kunnen worden gebruikt door leden en andere verenigingen. Vanuit de zaal komen geen vragen, de voorzitter dankt ook Toos voor het vele werk aan deze beleidsstukken.

ad 5) Verslag en benoeming nieuwe kascommissie: Dhr. Ch.Heitink en Dhr. H. ten Have Chris Heitink over het verslag: ,,Toos heeft prima werk geleverd.” Voorzitter Hermsen legt uit dat de betrekkelijk grote reserve is opgebouwd t.b.v. het Centrumplan. Aftredend lid van de kascommissie Ch.Heitink wordt opgevolgd door een nieuw lid, Dhr. F. Wijers.

ad 6) Bestuursverkiezing  Het bestuur van Silvolds Belang streeft naar verjonging van het bestuur. De voozitter is blij dat hij drie nieuwe kandidaat-bestuursleden kan verwelkomen: Mitranda Steentjes, Jeroen Helming en Marco Kaak.

ad 7) Mededelingen door het bestuur De voorzitter meldt dat er 13 partijen in de markt zijn voor de bouw van het nieuwe, compacte binnenbad naast het openluchtbad dat open moet blijven. Op 6 januari 2014 moeten de offertes binnen zijn bij de gemeente. Ben Donderwinkel geeft een toelichting op de stand van zaken met het Centrumplan. Het werk daaraan is al begonnen in het jaar 2008. Op 21 oktober 2013 gaat een budgetaanvraag van Silvolds Belang naar het college van B. en W. van de gemeente Oude Ijsselstreek. De uitvoering van dit plan verloopt in fasen, te beginnen met fase 1, de Markt en het Kerkplein.  Silvolds Belang zal ook een beroep doen op de provincie Gelderland voor subsidie, dit in het kader van de bevordering van de leefbaarheid en de verbinding van kleine(re) dorpen.

ad 8) Rondvraag en sluiting Bij de rondvraag wordt gevraagd: Wat levert dat Centrumplan op? Komen er meer winkels? Ben Donderwinkel legt uit dat het gaat om de leefbaarheid en hij prijst de initiatiefnemers van het Crreatieplein. ,,Dat is mooi.!” Voorzitter Hermsen sluit vervolgens de Algemenen Ledenvergadering.

Uitnodiging info zwembad

 


Dit bericht is geplaatst in Algemeen info, Algemeen nieuws, Gemeente nieuws, nieuws, Silvolds Belang Nieuws. Bookmark de permalink.


Aktiviteiten in Silvolde

Zondagmiddagconcert met Luc ten Brinck

Op zondag 17 februari is er weer een zondagmiddagconcert in Silvolde, dit keer met zanger en gitarist ...

Lees meer...

Nieuwsbrief 22

Beste Silvoldenaren. Wederom is er 1 jaar voorbijgevlogen, waarbij het bestuur van Belangenvereniging Silvolds Belang zich heeft beziggehouden ...

Lees meer...

Heel Silvolde in een buurt WhatsApp

Verschillende gemeenten en dorpen in onze omgeving zijn al begonnen met een buurt-WhatsApp en niet zonder resultaten. Ook ...

Lees meer...

Silvolde op Twitter

Steun Leefbaarheid

steun-leefbaarheid-Silvolde-Steun-Silvolds-Belang-SilvoldeonlineHoe meer mensen lid worden van onze vereniging Silvolds Belang, met des te meer kracht kunnen wij opkomen voor de leefbaarheid van Silvolde. Werf dan ook dorpsgenoten om lid te worden van onze vereniging voor slechts € 5 euro per jaar! Overmaken kan bij de Rabobank op bankrekeningnummer NL77 RABO 0359 1628 00 t.n.v. Silvolds Belang.

Gratis pagina op Silvoldeonline.nl

Voor Silvoldse verenigingen, bedrijven en organisaties:
Formulier verenigingen
Formulier bedrijven/organisaties

Meewerken

Meewerken aan Silvoldeonline.nl?
Hier kun je lezen hoe je dat kunt doen.

Al geregistreerd. Log hier in. Meer informatie: klik hier>>

Silvolds weer

Aanmelden voor BuurtWhatsApp buurtapp
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com