NIEUWSBRIEF SILVOLDS BELANG 11.

lowerimg1

Rabobank Clubkas Campagne
U kunt nog tot 19 maart stemmen met uw stemkaart voor de Rabobank Clubkas Campagne.
Indien u dit nog niet hebt gedaan, mogen we dan vragen om op Silvolde Belang te stemmen voor iets extra’s voor onze plannen voor het Centrum van Silvolde.
Het zal mooi worden.

Slingers in het landschap
De Vereniging Agrarisch Landschapsbeheer (VAL) Oude IJssel bestaat 10 jaar. Dat vieren zij met een bloemrijk akkerrandenproject: slingers in het landschap.
Ongetwijfeld genieten ook veel Silvoldenaren van ons mooie buitengebied. Daarom vragen wij uw speciale aandacht voor hun crowdfunding.
Zie bijlage.

4 mei Nationale Dodenherdenking
Traditiegetrouw worden in Silvolde ook dit jaar op maandag 4 mei weer de gevallenen van oorlogen en (zinloos) geweld herdacht. Dit keer is de Herdenkingsbijeenkomst in de R.K. Kerk aan de Pr. Bernhardstraat. De blik is tevens gericht op de toestand in de wereld, een extra reden om bij stil te staan.
Wij nodigen alle Silvoldenaren, jong en oud, uit om deel te nemen aan deze Herdenkingsbijeenkomst en de Stille Tocht eventueel met een zelf meegebracht bloemetje.
In stilte met het luiden van de klok nemen wij het op voor ‘hen die vielen’.

Wij nemen onze stilte,
voor hen die vielen
en tijdens oorlogen moeten
vluchten voor hun leven.

Wij nemen onze bloemen,
’n krans een bloem uit de tuin,
gebaren van erkentelijkheid een
blijvende herinnering.

Kom op 4 mei en toon uw gebaar.

De Voetbalkooi.
Enige tijd geleden werd het noodzakelijk om, wegens overlast, de voetbalkooi nabij het Centrum De Lichtenberg te sluiten. Een teleurstelling voor iedereen.
Intussen is er hard gewerkt om tot een oplossing te komen.
De gemeente heeft de voetbalkooi bouwkundig aangepast, waardoor veiligheid wordt bevorderd en er ook minder aanleiding is tot overlast.
In samenspraak met een groep Silvoldse jongeren, Silvolds Belang, Welzijn Oude IJsselstreek, de gemeente Oude IJsselstreek en Estinea is er een nieuw openingsprogramma opgesteld.
Dit plan omvat o.a. de openstelling van de voetbalkooi op een aantal dagdelen in de week, zodat jongeren, nu in de aanloopfase, enigszins onder begeleiding gebruik kunnen maken van de voetbalkooi. Er is team van vrijwilligers beschikbaar dat zorg wil dragen voor deze begeleiding.
Men is nog op zoek naar meer vrijwilligers voor de begeleiding. Men kan contact opnemen met Welzijnswerk Oude IJsselstreek mevr. Ans Maalderink of een mailbericht naar
Silvolds Belang, e.hermsen@lijbrandt.nl Zie hiervoor ook ‘Silvolde Online‘.
Uiteindelijk wordt gestreefd naar een permanente openstelling zonder begeleiding.
Op zondagmiddag 29 maart vindt er een officiële opening plaats van de voetbalkooi.

Centrumplan Silvolde
Stand van zaken.
Voor de Stuurgroep van het Centrumplan wordt aanstaande vrijdag een belangrijke periode afgesloten. Vanaf januari 2013 is het Centrumplan in een stroomversnelling terechtgekomen. Wat is snel? De opzet van een dergelijk plan vraagt immers zeer veel tijd en al deze werkzaamheden zijn opgenomen door een Stuurgroep en een Klankbordgroep van het Centrumplan Silvolde. Tijdens de verschillende informatiebijeenkomsten heeft Silvolds Belang het ‘schetsontwerp ‘ kunnen laten zien. Vele reacties vormen nu de basis om te komen tot een definitief ontwerp. Intussen hebben een viertal aannemers ingeschreven op dit Silvoldse project. De aanbesteding heeft inmiddels ook plaats gevonden en aanstaande vrijdag, 19 maart, zal op het Gemeentehuis van de Oude IJsselstreek het contract worden ondertekend met de aannemer die de opdracht zal uitvoeren.
Een belangrijk moment breekt dan aan voor de Silvoldse Gemeenschap! We gaan beginnen. ‘Silvolde aan de Slag!
In de komende weken en maanden zal er gewerkt worden aan de opzet van een definitief ontwerp. Ondernemers, omwonenden en natuurlijk alle Silvoldenaren zullen ook uitgenodigd worden om gezamenlijk nog eens te kijken naar het schetsontwerp om vandaaruit te komen tot definitieve plannen.
Heel bijzonder is hierbij op te merken dat de Stuurgroep ophoudt te bestaan en dat de leden van de stuurgroep zullen overstappen naar het bouwteam. Het bouwteam bestaat uit 7 Silvoldenaren, een ambtenaar van de Gemeente Oude IJsselstreek en natuurlijk de aannemer. Silvolde voert de regie!
Het bouwteam Centrumplan Silvolde zal u in de toekomst blijven informeren over alle ontwikkelingen. U leest uw informatie op www.Silvoldeonline.nl, op Facebook: Silvolde aan de Slag, Twitter, in de dag- en weekbladen, maar ook wordt er een permanent informatiecentrum ingericht in de kom van ons dorp.
Naast het bouwteam functioneert de Klankbordgroep. Deze groep bestaat uit Silvoldenaren die ook namens de verschillende maatschappelijke geledingen aandacht zullen vestigen op de uitwerking van het ontwerp.
Het bestuur van Silvolds Belang wil iedereen bedanken die heeft bijgedragen aan de totstandkoming van het Centrumplan en het bestuur hoopt dat over twee jaren het vernieuwde ingerichte dorpscentrum de leefbaarheid van ons dorp zal bevorderen.

Nieuwsbrief 380Kv ondergronds.
Ook als bijlage Nieuwsbrief 380Kv ondergronds de nieuwsbrief 380Kv  ondergronds met de laatste ontwikkelingen.
Kijk voor meer informatie ook eens op de website www.achterhoekvoor380kvondergronds.nl

Met vriendelijke groeten,
namens Silvolds Belang
Toos Sprenkelder, secretaris.


Dit bericht is geplaatst in Algemeen info, Algemeen nieuws, Centrumplan, nieuws. Bookmark de permalink.


Aktiviteiten in Silvolde

Zondagmiddagconcert met Luc ten Brinck

Op zondag 17 februari is er weer een zondagmiddagconcert in Silvolde, dit keer met zanger en gitarist ...

Lees meer...

Nieuwsbrief 22

Beste Silvoldenaren. Wederom is er 1 jaar voorbijgevlogen, waarbij het bestuur van Belangenvereniging Silvolds Belang zich heeft beziggehouden ...

Lees meer...

Heel Silvolde in een buurt WhatsApp

Verschillende gemeenten en dorpen in onze omgeving zijn al begonnen met een buurt-WhatsApp en niet zonder resultaten. Ook ...

Lees meer...

Silvolde op Twitter

Steun Leefbaarheid

steun-leefbaarheid-Silvolde-Steun-Silvolds-Belang-SilvoldeonlineHoe meer mensen lid worden van onze vereniging Silvolds Belang, met des te meer kracht kunnen wij opkomen voor de leefbaarheid van Silvolde. Werf dan ook dorpsgenoten om lid te worden van onze vereniging voor slechts € 5 euro per jaar! Overmaken kan bij de Rabobank op bankrekeningnummer NL77 RABO 0359 1628 00 t.n.v. Silvolds Belang.

Gratis pagina op Silvoldeonline.nl

Voor Silvoldse verenigingen, bedrijven en organisaties:
Formulier verenigingen
Formulier bedrijven/organisaties

Meewerken

Meewerken aan Silvoldeonline.nl?
Hier kun je lezen hoe je dat kunt doen.

Al geregistreerd. Log hier in. Meer informatie: klik hier>>

Silvolds weer

Aanmelden voor BuurtWhatsApp buurtapp
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com