GEMEENTE OUDE IJSSELSTREEK | NIEUWSBRIEF | APRIL 2015 | UITGAVE 06

lowerimg1

Inhoud digitale nieuwsbrief april 2015
Raadsfracties geven prioriteiten in Sociaal Domein
Jeugdhulp
Pgb-houders: vergeet niet te declareren bij de SVB
Tegemoetkoming eigen bijdrage ziektekosten
Digitaal hulpportaal Oude IJsselstreek

Raadsfracties geven prioriteiten in Sociaal Domein voor 2016 aan

1Op donderdag 9 april heeft de gemeenteraad gesproken over de inkoop van het sociaal domein. Zij heeft aangegeven dat zij prioriteit willen leggen bij het ‘basisniveau’. Dat zijn de voorzieningen die voor iedereen beschikbaar zijn en die inwoners ondersteunen bij het zelf oplossen van problemen. Ten aanzien van de individuele voorzieningen heeft de gemeenteraad aangegeven dat zij het belangrijk vindt dat er goed wordt onderzocht welke hulp en zorg er nodig is. En dat de geboden hulp en zorg professioneel en kwalitatief goed is. Ook heeft de gemeenteraad aangegeven dat zij haar controlerende taak belangrijk vindt. Het college van burgemeester en wethouders regelt de inkoop, maar de raad houdt in de gaten of het college dit goed doet. Of de juiste hulp en zorg wordt ingekocht, binnen het beschikbare budget.

Jeugdhulp

2De gemeente is sinds 1 januari 2015 verantwoordelijk voor een groot deel van de hulp, ondersteuning en zorg aan kinderen, jongeren en hun ouders. Dat is geregeld in de jeugdwet. Doel van de wijziging is om beter samen te werken rond gezinnen. Eén gezin, één aanspreekpunt, één aanpak. De gedachte voorkomen is beter dan genezen staat hier centraal en er wordt gewerkt vanuit de eigen kracht van jeugdigen en hun ouders.

De nieuwe taken gaan bijvoorbeeld over:
Alle vormen van Jeugdhulp (zoals bijvoorbeeld Begeleiding/ambulante hulp en Dag- en deeltijdbehandeling), kinderbeschermingsmaatregelen en Jeugdreclassering.

Pgb-houders: vergeet niet te declareren bij de SVB

3Vanaf 1 januari 2015 betaalt de Sociale Verzekeringsbank (SVB) de persoonsgebonden budgetten (pgb’s) uit. Als u een pgb heeft, is het belangrijk dat u elke maand uw declaratie indient bij de SVB. Vanwege de problemen rondom de uitbetalingen van pgb’s betaalde de SVB tot 31 maart 2015 alle budgetten automatisch uit. Ook al heeft u geen declaraties ingediend. Vanaf 1 april is dat veranderd.

Vanaf 1 april 2015: zelf declareren
Als u de afgelopen maanden nog niet zelf declareerde, kreeg u uw pgb gewoon uitbetaald. Vanaf 1 april is dat dus niet meer zo. Het is dus belangrijk dat u uw declaratie deze maand zelf indient bij de SVB.

Hoe declareer ik bij de SVB?
Alle informatie rondom het declareren vindt u op de site van de SVB: www.svb.nl. U kunt ook bellen met het SVB Servicecentrum PGB: (030) 26 48 200.

Tegemoetkoming eigen bijdrage ziektekosten vanuit Bijzondere Bijstand

4Met ingang van 1 januari 2015 zijn de regelingen Wtcg en CER vervallen. De Wtcg en CER waren bedoeld als financiële ruggensteun voor mensen die door hun handicap(chronisch zieken) hoge zorgkosten hadden. De regelingen werkten niet zoals ze bedoeld waren. Daarom heeft de regering besloten deze regelingen af te schaffen en de uitvoering van deze taken bij de gemeenten, dichtbij de inwoners neer te leggen. Als uw inkomen rond bijstandsniveau is dan is het mogelijk om € 100,00 van de kosten voor het Eigen Risico (€370,00) vergoed te krijgen.

Digitaal hulpportaal Oude IJsselstreek

5U kunt met vragen over gezondheid, opvoeding, werk en inkomen, wonen en zorg terecht bij het digitaal hulpportaal. Ook om een afspraak te maken met een van de aanspreekpunten, voor vrijwilligerswerk en inwonersinitiatieven kunt u op het digitaal hulpportaal terecht.

We kennen veel voorbeelden van inwoners, vrijwilligersorganisaties, scholen, buurthuizen, sportverenigingen, instellingen voor hulp en zorg en die een bijdrage leveren zodat anderen mee kunnen blijven doen. Via het digitaal hulpportaal brengen wij u in contact met deze instellingen en organisaties.

Wilt u contact opnemen met ons?:
Gemeente Oude IJsselstreek

Staringstraat 25, 7081 BN Gendringen
Telefoon: (0315) 292 292
E-mail: info@oude-ijsselstreek.nl

Dit bericht is geplaatst in Algemeen info, Gemeente, zorg-welzijn. Bookmark de permalink.


Aktiviteiten in Silvolde

RADBOUD VERKLAART DE LIEFDE TIJDENS CONCERT

Op zondag 24 maart zal harmonie St. Radboud uit Silvolde een echt liefdesconcert geven, getiteld ‘Radboud in ...

Lees meer...

Zondagmiddagconcert met ‘A Sign of Friendship

Op zondag 24 maart a.s. komt ‘A Sign of Friendship’ naar Silvolde voor het laatste zondagmiddagconcert van ...

Lees meer...

Nieuwsbrief 22

Beste Silvoldenaren. Wederom is er 1 jaar voorbijgevlogen, waarbij het bestuur van Belangenvereniging Silvolds Belang zich heeft beziggehouden ...

Lees meer...

Heel Silvolde in een buurt WhatsApp

Verschillende gemeenten en dorpen in onze omgeving zijn al begonnen met een buurt-WhatsApp en niet zonder resultaten. Ook ...

Lees meer...

Silvolde op Twitter

Steun Leefbaarheid

steun-leefbaarheid-Silvolde-Steun-Silvolds-Belang-SilvoldeonlineHoe meer mensen lid worden van onze vereniging Silvolds Belang, met des te meer kracht kunnen wij opkomen voor de leefbaarheid van Silvolde. Werf dan ook dorpsgenoten om lid te worden van onze vereniging voor slechts € 5 euro per jaar! Overmaken kan bij de Rabobank op bankrekeningnummer NL77 RABO 0359 1628 00 t.n.v. Silvolds Belang.

Gratis pagina op Silvoldeonline.nl

Voor Silvoldse verenigingen, bedrijven en organisaties:
Formulier verenigingen
Formulier bedrijven/organisaties

Meewerken

Meewerken aan Silvoldeonline.nl?
Hier kun je lezen hoe je dat kunt doen.

Al geregistreerd. Log hier in. Meer informatie: klik hier>>

Silvolds weer

Aanmelden voor BuurtWhatsApp buurtapp
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com