380kv nieuwsbrief van december 201

lowerimg1

Zitting van de Raad van State.
Op maandag 7 december en dinsdag 8 december aanstaande vindt de rechtszitting bij de Raad van State plaats over alle bezwaren tegen het huidige plan van de 380 kV hoogspanningsverbinding Doetinchem-Wesel. De zitting is openbaar en wordt gehouden in het gebouw van de Raad van State, Kneuterdijk 22 te Den Haag en de aanvang is beide dagen om 10.00 uur. Wij zullen op beide dagen aanwezig samen met onze advocaten mr. T. Lam en mr. R. Benhadi van Hekkelman Advocaten. We zullen onze bezwaren goed gefundeerd en met verve verdedigen.
De Raad van State heeft besloten om de bezwaren per onderwerp te behandelen.
Op de eerste dag worden achtereenvolgens behandeld: Ontvankelijkheid, Procedurele aspecten,Reikwijdte MER, Nut en noodzaak, Bovengronds of ondergronds(wisselstroom en gelijkstroom),Tracékeuze, Inhoud MER, Geluid, Wijze van bestemmen, Omgevingsvergunningen. Op de tweede dag: Gezondheid en magneetvelden, Horizonvervuiling en visuele hinder, Veiligheid,Landschap en cultuurhistorie, Natuur/ontheffing Flora- en faunawet, Schade, Overige beroepsgronden, Uitvoerbaarheid.
De rechters gaan er van uit dat de bezwaren voldoende duidelijk in de beroepsschriften naar voren zijn gebracht. Op de zitting zullen de rechters voornamelijk om toelichting of verduidelijking vragen als zij dit nodig achten. Op de zitting zullen de rechters geen uitspraak doen. Dit gebeurt binnen zes weken na de zitting.

Nadere reactie.
De Stichting Advisering Beroepsrechtspraak (StAB), die door de Raad van State om advies is gevraagd, heeft in hun rapport onze bezwaren grotendeels ondersteund. Hierop hebben de ministers gereageerd omdat ze het niet eens zijn met de bevindingen van de StAB. Ook hebben ze aan Tractebel opdracht gegeven om het rapport van de StAB te weerleggen. Hierop hebben wij gereageerd met een nieuwe review van prof. Van Hertem van de Universiteit van Leuven en een Nadere Reactie, die door onze advocaat samen met ons is opgesteld. De tekst van deze Nadere Reactie kunt u hier lezen.

Onze belangrijkste bezwaren zijn kort samengevat:
1. Er is geen milieueffectrapportage van het grensoverschrijdende project als geheel gemaakt.
2. Drie alternatieven, die milieuvriendelijker zijn als bovengrondse aanleg, zijn niet in het MER onderzocht, te weten:
a) verzwaring van de bestaande 3 verbindingen met Duitsland i.p.v. de aanleg van de
nieuwe verbinding Doetinchem-Wesel.;
b) aanleg ondergronds met gelijkstroom;
c) gedeeltelijke aanleg ondergronds met wisselstroom.

Wie vecht, kan verliezen;
wie niet vecht heeft al verloren!


Dit bericht is geplaatst in Algemeen info, Algemeen nieuws, Gemeente nieuws, nieuws. Bookmark de permalink.


Aktiviteiten in Silvolde

Zondagmiddagconcert met Luc ten Brinck

Op zondag 17 februari is er weer een zondagmiddagconcert in Silvolde, dit keer met zanger en gitarist ...

Lees meer...

Nieuwsbrief 22

Beste Silvoldenaren. Wederom is er 1 jaar voorbijgevlogen, waarbij het bestuur van Belangenvereniging Silvolds Belang zich heeft beziggehouden ...

Lees meer...

Heel Silvolde in een buurt WhatsApp

Verschillende gemeenten en dorpen in onze omgeving zijn al begonnen met een buurt-WhatsApp en niet zonder resultaten. Ook ...

Lees meer...

Silvolde op Twitter

Steun Leefbaarheid

steun-leefbaarheid-Silvolde-Steun-Silvolds-Belang-SilvoldeonlineHoe meer mensen lid worden van onze vereniging Silvolds Belang, met des te meer kracht kunnen wij opkomen voor de leefbaarheid van Silvolde. Werf dan ook dorpsgenoten om lid te worden van onze vereniging voor slechts € 5 euro per jaar! Overmaken kan bij de Rabobank op bankrekeningnummer NL77 RABO 0359 1628 00 t.n.v. Silvolds Belang.

Gratis pagina op Silvoldeonline.nl

Voor Silvoldse verenigingen, bedrijven en organisaties:
Formulier verenigingen
Formulier bedrijven/organisaties

Meewerken

Meewerken aan Silvoldeonline.nl?
Hier kun je lezen hoe je dat kunt doen.

Al geregistreerd. Log hier in. Meer informatie: klik hier>>

Silvolds weer

Aanmelden voor BuurtWhatsApp buurtapp
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com