GEMEENTE OUDE IJSSELSTREEK | NIEUWSBRIEF | JUNI 2014 | UITGAVE 01

lowerimg1

VERANDERINGEN SOCIAAL DOMEIN

 

Van verzorgingsstaat naar participatiemaatschappij. Niet meer zorgen voor, maar zorgen dat we samen met elkaar werken op het gebied van zorg en welzijn. Ervoor zorgen dat iedereen mee kan doen. Vrijwilligers, mantelzorgers, familie, vrienden en kennissen zijn er om elkaar te ondersteunen als het – tijdelijk – nodig is om zaken voor elkaar te krijgen. Thuis, dichtbij in uw straat, uw wijk, uw dorp, uw school of vereniging. Zonodig met ondersteuning van professionals. We zijn er voor elkaar in uw gemeente!

 

Interview met programmamanager Klasien Timmermans

 


Samenwerking Achterhoekse gemeenten

De eigen kracht van mensen en gezinnen versterken én de ondersteuning dichtbij de inwoners, integraal en laagdrempelig organiseren. Dat is het uitgangspunt waaruit de Achterhoekse gemeenteraden hun aanpak formuleerden in hun gezamenlijk opgestelde visie ‘D’r an in de transities’. In het voorjaar van 2013 werd de visie vastgesteld door Aalten, Berkelland, Bronckhorst, Doetinchem, Montferland, Oost Gelre, Oude IJsselstreek en Winterswijk.

Lees meer

 

 

 

 

 

 

 

Samenleven en zorgzaam zijn

Het programma Zorg en Welzijn gaat over zorg en welzijn in brede zin in de gemeente Oude IJsselstreek. Als gemeente streven we naar een samenleving waarin iedereen kan meedoen. Een samenleving waarin inwoners verantwoordelijkheid (kunnen) nemen voor hun eigen leven en voor hun buurt, wijk, school of vereniging. De gemeente is voorwaardenscheppend en biedt een veilige sociale woonomgeving en/met bereikbare voorzieningen met daarnaast aanvullende ondersteuning voor mensen die dat nodig hebben.

Lees meer

 

 

 

 

 

 

 

Op eigen kracht

Wijken en dorpen regelen steeds meer zelf. Op eigen kracht. In onze veranderende samenleving krijgen inwoners meer ruimte om invloed uit te oefenen op hun woonomgeving, gestimuleerd en ondersteund door de lokale overheid. In de gemeente Oude IJsselstreek werken we met zes wijkteams die de inwoners ondersteunen om zaken voor elkaar te krijgen. In uw buurt, op een manier die het beste bij u past.

Lees meer

 

 

 

 

 

 

 

Eén nieuwe wet

Wet werk en bijstand + Wet sociale werkvoorziening + een deel van de Wajong = één nieuwe wet: de Participatiewet. De uitvoering van de wet is de verantwoordelijkheid van de gemeenten. Niet alleen voor de gemeente verandert er veel, maar ook voor mensen met afstand tot de arbeidsmarkt.

Lees meer

 

 

 

 

 

 

 

Rondom het kind

De jeugdzorg wordt volledig overgeheveld naar gemeenten. Het gaat dan bijvoorbeeld om de Jeugd GGZ, het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling, de kindertelefoon, pleegzorg, de gesloten jeugdzorg, de jeugdreclassering en de jeugdbescherming.

Lees meer

 

 

 

 

 

 

 

2015 is overgangsjaar

Een gedeelte van de ‘extramurale AWBZ-zorg’ (thuiszorg) gaat naar de Wmo. Dat betekent dat gemeenten verantwoordelijk zijn voor de activiteiten op het gebied van ondersteuning (dagbesteding) en/of begeleiding. Er is nog niet duidelijk of persoonlijke verzorging (o.a. wijkverpleging) een taak wordt van de gemeenten of van de zorgverzekeraars.

Lees meer

 

 

 

 

 

 

Voor de beste onderwijsplek

Op 1 augustus 2014 treedt de Wet Passend Onderwijs in werking.  Bij Passend Onderwijs werken scholen in de regio samen om leerlingen de beste onderwijsplek te bieden met een dekkend netwerk van scholen, begeleiding en ondersteuning. Het samenwerkingsverband in onze regio is door het Rijk aangewezen en bestaat uit Bronckhorst, Doetinchem, Doesburg, Montferland en Oude IJsselstreek.

Lees meer


Dit bericht is geplaatst in Algemeen info, Gemeente, nieuws. Bookmark de permalink.


Aktiviteiten in Silvolde

RADBOUD VERKLAART DE LIEFDE TIJDENS CONCERT

Op zondag 24 maart zal harmonie St. Radboud uit Silvolde een echt liefdesconcert geven, getiteld ‘Radboud in ...

Lees meer...

Zondagmiddagconcert met ‘A Sign of Friendship

Op zondag 24 maart a.s. komt ‘A Sign of Friendship’ naar Silvolde voor het laatste zondagmiddagconcert van ...

Lees meer...

Nieuwsbrief 22

Beste Silvoldenaren. Wederom is er 1 jaar voorbijgevlogen, waarbij het bestuur van Belangenvereniging Silvolds Belang zich heeft beziggehouden ...

Lees meer...

Heel Silvolde in een buurt WhatsApp

Verschillende gemeenten en dorpen in onze omgeving zijn al begonnen met een buurt-WhatsApp en niet zonder resultaten. Ook ...

Lees meer...

Silvolde op Twitter

Steun Leefbaarheid

steun-leefbaarheid-Silvolde-Steun-Silvolds-Belang-SilvoldeonlineHoe meer mensen lid worden van onze vereniging Silvolds Belang, met des te meer kracht kunnen wij opkomen voor de leefbaarheid van Silvolde. Werf dan ook dorpsgenoten om lid te worden van onze vereniging voor slechts € 5 euro per jaar! Overmaken kan bij de Rabobank op bankrekeningnummer NL77 RABO 0359 1628 00 t.n.v. Silvolds Belang.

Gratis pagina op Silvoldeonline.nl

Voor Silvoldse verenigingen, bedrijven en organisaties:
Formulier verenigingen
Formulier bedrijven/organisaties

Meewerken

Meewerken aan Silvoldeonline.nl?
Hier kun je lezen hoe je dat kunt doen.

Al geregistreerd. Log hier in. Meer informatie: klik hier>>

Silvolds weer

Aanmelden voor BuurtWhatsApp buurtapp
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com